Σίτιση

Η σίτιση παρέχεται δωρεάν από τα εστιατόρια τα οποία βρίσκονται στις Πανεπιστημιουπόλεις, με την επίδειξη της ειδικής ταυτότητας.

Η σίτιση αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και συνήθως τελειώνει την 30η Ιουνίου του επομένου έτους. Σε περίπτωση παράτασης του διδακτικού έτους, αποφασίζει σχετικά η Σύγκλητος για παράταση της παροχής δωρεάν σίτισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Σίτιση δεν παρέχεται κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.

Η σίτιση περιλαμβάνει πρωϊνό, μεσημεριανό και βραδινό φαγητό.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο: https://sitisi.upatras.gr

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τη δωρεάν σίτιση, τη διαδικασία αίτησης καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος παρέχονται στη σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας.

 

Σχετικά Έγγραφα

Κοινή υπουργική απόφαση
Δικαιολογητικά 2020-21
Όρια εισοδήματος 2020-21