Επικοινωνία

Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

Email: dfm@upatras.gr και για θέματα στεγαστικού επιδόματος email: stegastiko@upatras.gr
Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών – Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας – Α΄ κτίριο, Ισόγειο ΤΚ 26504 – ΡΙΟΝ ΠΑΤΡΑ

Τμήμα Σίτισης και παροχών
Τηλέφωνα: 2610.997976, 2610.997956, 2610.997969, 2610.997968

  • Για τους φοιτητές των Τμημάτων του Αγρινίου
    Τηλέφωνο: 26410.74169,
    Email: mstergiou@upatras.gr
    Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Γ. Σεφέρη 2, Β΄κτίριο, ΑΓΡΙΝΙΟ)

Τμήμα Πρόνοιας και Εκδηλώσεων
Τηλέφωνο: 2610.996615
Email: bleon@upatras.gr

Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης
Τηλέφωνο: 2610997977
Email: papacons@upatras.gr

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Θεμάτων Φοιτητικής Εστίας
Τηλέφωνο: 2610.992360
Email: info@fep.gr
Διεύθυνση: Φοιτητική Εστία Πάτρας, Πανεπιστημιούπολη Ρίο

Τμήμα Υπηρεσιών Φοιτητικής Μέριμνας (Μεσολόγγι)
Τηλέφωνο: 2631058257, email: asalapas@upatras.gr, Πανεπιστήμιο Πατρών Νέα Κτίρια Τ.Κ 30200-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ,
(πρώην ΤΕΙ)

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (Κουκούλι) για τους φοιτητές των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος που εδρεύουν στην πόλη της Πάτρας και στις πόλεις Αίγιο, Αμαλιάδα και Πύργο
Τηλέφωνο: 2610369094
Email: tatsi@upatras.gr
Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών Μεγάλου Αλεξάνδρου 1 Τ.Κ 26 334 -ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΠΑΤΡΑ (πρώην ΤΕΙ)