Κοινωνική Μέριμνα

Η Δράση «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών» δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τους Φοιτητές του Πανεπιστημίου οι οποίοι ανήκουν στις Ευπαθείς / Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

Ως Ευπαθείς / Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες ορίζονται εκείνες οι ομάδες πληθυσμού που κινδυνεύουν περισσότερο να στερηθούν βασικά κοινωνικά αγαθά, όπως την πρόσβαση στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην υγειονομική φροντίδα. Ενδεικτικά, στις ΕΚΟ ανήκουν τα άτομα με αναπηρία, φοιτητές με οικονομική αδυναμία, μετανάστες, πρόσφυγες, φοιτητές με ψυχικές διαταραχές, ρομά κ.α.

Σκοπός μας η παροχή ισότιμης εκπαίδευσης, ευκαιριών και προσβασιμότητας με απώτερο στόχο την εκπαιδευτική και κοινωνική ενσωμάτωση στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα.

Το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας παρέχει:

 • Ανάπτυξη προτάσεων και παρεμβάσεων για την κάλυψη των μαθησιακών διαδικασιών
 • Εξατομικευμένο σχέδιο δράσης
 • Ψυχοκοινωνική Στήριξη
 • Συμβουλευτική υποστήριξη
 • Ψυχολογική Στήριξη
 • Ιατρική Υποστήριξη και Φυσικοθεραπείες
 • Συμβουλευτική Ακαδημαϊκού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα προσέγγισης & υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων
 • Ενημέρωση για τις παροχές του Πανεπιστημίου Πατρών
 • Υποτροφίες Οικονομικής Ενίσχυσης
 • Διασύνδεση με Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών και με την ευρύτερη Κοινότητα
 • Παραπομπή φοιτητών, όπου κριθεί απαραίτητο
 • Μεταφορά φοιτητών με αναπηρία από και προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα

*όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και διατηρούν απόλυτα το προσωπικό απόρρητο τηρώντας τις κείμενες νομοθεσίες (GDPR)

Πληροφορίες – Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00 με 15.00
Website: https://eko.upatras.gr/
Τηλέφωνο: 2610.969696
Email: eko@upatras.gr
Διεύθυνση: Α’ κτίριο, ισόγειο, πίσω μέρος – Πανεπιστήμιο Πατρών

Λογοτυπο ΕΚΟ